Bekijk onze werkwijze

Werkwijze - SB Consultancy analyse- en adviesbureau
Bespreking opdracht

De verwachtingen van de opdrachtgever worden besproken en verschillende mogelijkheden overlopen om het beoogde resultaat te kunnen behalen.

Uitvoering doorgedreven dossieranalyse

Aan de hand van een overeengekomen plan van aanpak wordt een doorgedreven analyse van het dossier, of een deel ervan, uitgevoerd. Hierbij wordt minutieus, vastberaden én bovenal resultaatgericht tewerk gegaan.

Opstellen analyserapport

Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever wordt een analyserapport ‘op maat’ afgeleverd.

Een uitgebreid analyserapport kan bestaan uit: omschrijving van de opdracht, analyse van het dossier (ev. met schematisch overzicht en/of tijdlijn), open bronnen onderzoek (ev. met foto’s), de bevindingen en voorstellen, adviezen en/of conclusies.

Na het uitvoeren van een beperkte opdracht of een ‘quickscan’ van het dossier, kan de rapportage uit een vereenvoudigd analyserapport of een mondelinge feedback van de werkzaamheden bestaan.

Tarieven

Onze uurtarieven worden in overleg bepaald en zijn afhankelijk van de werkzaamheden, de duur van de opdracht en het eventuele gebruik van gespecialiseerde software.

‘Quickscan’ methode:

Het is mogelijk om tegen een gereduceerd tarief een ‘quickscan’ van het dossier uit te voeren, met daarbij een mondelinge of korte schriftelijke rapportage.

Werkwijze - SB Consultancy analyse- en adviesbureau
Geheimhouding - SB Consultancy analyse- en adviesbureau
Geheimhouding
Voor het uitvoeren van zijn opdrachten wordt tussen de opdrachtgever en SB Consultancy een “geheimhoudingsverklaring” opgesteld waarin – onder meer – het volgende wordt opgenomen;

  • Alle informatie waarvan SB Consultancy in het kader van zijn opdrachten kennis neemt, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld.
  •  

  • SB Consultancy verplicht zich tegenover onbevoegde derden tot strikte geheimhouding ten aanzien van alles wat ten gevolge van de werkzaamheden bekend wordt en waarvan geweten is of kan vermoed worden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is.